Категории

Производители

Софтуер за Контрол на достъп и Работно време DUAL PRO I


Цена:
801,22 лв с ДДС

SB004

Кратко описание

Професионалният софтуер DUAL PRO I осъществява връзката между контролера ICON100 (505R) и персоналният компютър посредством Серийна или TCP/IP комуникация. Контролерът и програмата са взаимносвързани, обмена на данни е непрекъснат с висока сигурност и надеждност. Снабден е с много полезни функции, описани по-долу в спецификацията. Към този софтуер можете да добавите много допълнителни модули, които разширяват функционалността му .

Приложение за контрол на достъп

 • Наблюдение в реално време на достъпа до врата и алармените събития;
 • Интелигентен контрол на достъпа посредством RF карти, групи и времеви графици;
 • Управление достъпа на посетители;
 • Активиране и деактивиране на карти;
 • Автоматично изтичане на срока на картата;
 • Регионална / глобална Anti Pass Back защита;
 • Контрол на административното меню, чрез парола;
 • Опции за визуализиране на събития на карта, изпращане на е-mail, допълнителни звукови сигнализации;
 • Дефинирани от потребителя справки за контрол на достъпа;
 • Прехвърляне на данните в табличен и текстови формат на файл;
 • Създаване на карта на обекта;
 • Дефиниране на SMS функция;
 • Контрол на всички входове и изходи от контролера;
 • Мениджмънт на посетители;
 • Връзка с OCR четец за лични карти;
 • Функция контрол на охранители;
 • Справка за изтрити картопритежатели.

 

Приложение за отчитане на работно време и присъствие

 • Приложение за отчитане на работно време и присъствие;
 • Индивидуални справки за изработени часове, почивки, закъснения, извънреден труд – за определен период ;
 • Почивни дни, време за почивка, дефинирани за карто-притежател и/или по други;
 • Модифициране на работното време  от управителя;
 • Потребителско дефиниране на функционални бутони;
 • Прехвърляне на данните в табличен и текстови формат на файл, за обработка на данните с други програми като ERP, изготвяне на заплати т.н.;
 • Справки в Excel, HTML и PDF файл;
 • Поддържа допълнителен модул - web базиран софтуер за подробни справки (работни време и присъствие).
Тип система Контрол на достъп, Работно време
Поддържащи устройства 100порта х 255 устройства
Материали за сваляне Не

 

Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай