Категории

Производители

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ  ВНИМАТЕЛНО!

С изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че: 

- сте запознат и приемате условията, описани по-долу:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН OHRANITELNATEHNIKA.COM


Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат условията за покупко-продажби през електронния магазин OHRANITELNATEHNIKA.COM. Тези условия представляват договор за покупко-продажба между "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД и всяко физическо или юридическо лице, посетител на сайта и извършил заявка за покупка на СТОКИ чрез електронния магазин.

"КЕЙБЪЛ КОМ" ООД (наричана по-долу „Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт www.ohranitelnatehnika.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквото и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрила на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С извършването на поръчка на СТОКИ от електронния магазин, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и се задължава да ги спазва.
Търговско дружество "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 130065243.
Под СТОКИ се разбира предлаганите в електронния магазин продукти.
Под КЛИЕНТ се разбира всяко лице, посетител на електронния магазин OHRANITELNATEHNIKA.COM, което е извършило поръчка чрез натискане на бутона "Поръчка", наличен във виртуалната количка.
Под ДОСТАВЧИК се разбира "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД, в качеството му на предлагащ СТОКИТЕ в електронния магазин, както и изпълняващ поръчките касаещи тях.
Всички цени на СТОКИ в електронния магазин са крайни, посочени са в български лева и върху тях не се дължат допълнителни косвени данъци. Цените са за бройка или за определено количество СТОКИ (комплект), без включени разходи за доставка на СТОКИТЕ, освен когато е изрично упоменато. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира наличността на поръчаните СТОКИ.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не приема рекламации за повредени СТОКИ в следствие на извършени корекции.
При липса на складова наличност от заявените СТОКИ, ДОСТАВЧИКЪТ, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ.
ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените в електронния магазин на предлаганите СТОКИ без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаните СТОКИ.
ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет мрежата и др.
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не предоставя посочените от потребителите лични данни на трети лица.
ЗАЯВКИ НА ПОКУПКА НА СТОКИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН OHRANITELNATEHNIKA.COM
С натискане на бутона "Поръчка", КЛИЕНТЪТ заявява, че се е запознал с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.
ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава на КЛИЕНТА приетата поръчка чрез e-mail съобщение или телефон в рамките на 24 часа след получаването ѝ.
Поръчка с некоректно, грешно или непълно посочени данни като адрес, телефонен номер и др. се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


В електронния магазин OHRANITELNATEHNIKA.COM КЛИЕНТЪТ заплаща поръчаните продукти по един от следните начини:

1)    По банков път

С избора на начин на плащане, по банков път КЛИЕНТЪТ изявява съгласие за извършване на авансово плащане на СТОКИТЕ по смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

ДОСТАВКА

Заявените за покупка СТОКИ се доставят на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка в срок до 5 (пет) работни дни. СТОКИТЕ се доставят подходящо опаковани съобразно вида им и транспорта за доставка.
СТОКИТЕ се предават на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването им от името на КЛИЕНТА като подписва придружаващите СТОКИТЕ документи. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на СТОКИТЕ в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените за закупуване СТОКИ. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи СТОКИТЕ и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Съгласно чл. 55, ал. (1) от ЗЗП, КЛИЕНТЪТ има право в срок от 7 работни дни от датата на получаване да върне СТОКИТЕ на ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТЪТ трябва да е съхранил СТОКИТЕ, да не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н трябва да са на стоката). Разходите свързани с връщането на СТОКИТЕ са за сметка на КЛИЕНТА.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратки от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин КЕЙБЪЛ КОМ по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само според  условията на КЕЙБЪЛ КОМ. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителя

Съгласно ЗЗП ние от "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1.       Името и адреса на "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД с ЕИК: 130065243, София, бул. Цариградско шосе, 7-ми КМ, ЗИТ-II корупс, ет.4, Офис 50

2.       Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

3.       Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4.       Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ са включени в цената.

5.       Ние не налагаме никакви допълнителни стойности при използването на представените средства за комуникация с нас.

Права и задължения на потребителите

При извършване на заявка за покупка потребителите попълват следните данни - име, фамилия, град, пощенски код, точен адрес, телефон, електронна поща.

Потребителите подават вярна и достоверна информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД при невъзможност да получат стоката или при промени в предоставената информация. 

Потребителите незабавно уведомяват "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.  "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД възстановява сумата в срок не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.  

В срок от 14 дни след получаване на стоката, КЛИЕНТЪТ има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

- Запазен добър търговски вид; 
- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
- Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива;
- Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на КЛИЕНТА. 

Стандартен формуляр за право на отказ при онлайн покупки
 

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са в сила от 15.06.2014 г. "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Промените в УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за покупка на СТОКИ.

 


Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай