Категории

Производители

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 - 1 сигнален контур


Цена:
1 188,00 лв с ДДС

UNIP041

Описание:
 

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 е съвременно, високонадеждно, много­функционално и универсално изделие, което осигурява на потребителя широки възможности в проектирането, инсталацията и експлоатацията на адресируемите пожароизвестителни системи.

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 е предназначена за работа с адресируеми автоматични и ръчни пожароизвестителии адресни устройства. Централата управлява адресируеми изпълнителни устройства, свързани към пожароизвестителните контури. Адресируемите изпълнителни устройства могат да бъдат захранени от пожароизвестителния контури от външен токоизточник или изхода за потребителско напрежение на централата.

 

Характеристики

Физическа конфигурация:

 • - 1 пожароизвестителен контур
 • - 2 контролируеми изхода
 • - 1 релеен изход за пожар
 • - 1 програмируем релеен изход за пожар

- 1 релеен изход за повреди

 

Пожароизвестителни зони:

- Максимален брой

- Максимален брой адресни устройства в зона

 

64

60

Пожароизвестителен контур:

 • - Максимален брой пожароизвестители в контур
 • - Вид на свързващата линия
 • - Максимално съпротивление на шлейфа
 • - Изходно съпротивление на контура
 • - Максимална консумация от контура

 

125

двупроводна, екранирана

100W

20W

200mA

Контролируеми изходи:

- Тип

- Електрически характеристики

2 бр.

потенциални

(25)V DC/0,5A

Релеен изход за пожар

- Тип

- Електрически характеристики

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

Програмируем релеен изход за пожар

- Тип

- Електрически характеристики

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

Релеен изход заповреда

- Тип

- Електрически характеристики

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125VAC; 3A/30VDC

 

Функционални характеристики

 • -    Контрол на контурите и контролируемите изходи за повреда (късо и прекъсване) и автоматично възстановяване
 • -    Контрол на контурите за свалено устройство и автоматично възстановяване
 • -    Възможност за поставяне на зоните в режим „Съвпадение”
 • -    Две фази на състояние Пожар с програмируемо време на първата, индивидуално за всяка зона
 • -    Възможност за удължаване на времето на фаза “Пожар Първа степен” с програмируемо време за разузнаване, индивидуално за всяка зона
 • -    Вградена звукова сигнализация при пожар - еднотонална, прекъсната – с възможност за изключване
 • -    Вградена звукова сигнализация при повреда - еднотонална, прекъсната– с възможност за изключване
 • -    Вграден часовник за астрономическо време
 • -    Набор от тестови режими и възможност за настройка:

¨    Сверяване на часовника за астрономическо време;

¨    Проверка на светлинните и звуковите индикации;

¨    Тест на пожароизвестителните зони;

¨    Настройка на изходите и присъединените към тях устройства;

¨    Програмиране на параметри и режими;

¨    Дистанционно програмиране на параметрите от операторска станция.

 • -    Енергонезависим архив на събития, регистрирани от централата, съдържащ тип, дата и час на настъпване на събитието - до 1023 събития
 • -    Интерфейси за комуникация с външни устройства – CAN 2.0B и RS-232 (директно или чрез модем)

Индикации на регистрираните събития:

- Светлинна

- Текстова

- Звукова

 

светодиодна

течнокристален дисплей, 320х240 точки, осветен

вграден звуков сигнализатор

Токозахранване:

- Мрежово

      Напрежение

      Честота

- Акумулаторно:

      Тип на акумулаторите

      Брой акумулатори

      Свързване

      Номинално напрежение

      Номинален капацитет C20

      Зарядно напрежение

Консумация от акумулаторнорто захранване:

      При 24V

      При 26V

Захранване на външни устройства:

      Напрежение

      Максимален ток (включително тока на

                                    контр.изходи)

 

 •  
 • 220/230V

50Hz

 

оловни, гелообразен електролит

2 бр

последователно

2x12V DC

5 Ah

28V

 

< 160 mA

< 150 mA

 

(24±5)V

1A

Размери

286x148x125 mm

Маса (без акумулатори) – не повече от

2,2 kg

 

 
 
 
Допълнителна информация:
 
Кабел за връзка между компютър и IFS7000
Инструкция за работа на персонала
Паспорт - редакция 3
 

Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай