Категории

Производители

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 - 4 сигнални контура


Цена:
4 099,68 лв с ДДС

UNIP039

Описание:
 

Интерактивна пожароизвестителна централа IFS7002 е предназначена за работа с адресируеми автоматични и ръчни пожароизвестители. Централата управлява адресируеми изпълнителни и входно-изходни устройства, свързани към пожароизвестителните контури. Адресируемите входно-изходни и изпълнителни устройства могат да бъдат захранени или от пожароизвестителния контур, или от силов контур.

Характеристики

 

Физическа конфигурация

  1. 4 пожароизвестителни контура
  2. 1 силов контур
  3. 2 контролируеми изхода
  4. 1 релеен изход за пожар
  5. 1 програмируем релеен изход за пожар 1ва фаза и/или 2ра фаза
  6. 1 релеен изход за повреди

Пожароизвестителни зони

   - Максимален брой

   - Максимална брой пожароизвестители в зона

Пожароизвестителни контури

   - Максимален брой пожароизвестители в контур

   - Вид на свързващата линия

   - Максимална консумация от контура

  Силов контур

   - Вид на свързващата линия

   - Максимална консумация от контура

  Контролируеми изходи

   - Тип

   - Електрически характеристики

Релеен изход за пожар

   - Тип

   - Електрически характеристики

Релеен програмируем изход за пожар

   - Тип

   - Електрически характеристики

Релеен изход за повреда

   - Тип

   - Електрически характеристики

  Индикации на регистрираните събития

   - Звукова

   - Светлинна

   - Текстова

 

Токозахранване

   - Мрежово

   - Акумулаторно

          Тип на акумулаторите

          Брой акумулатори

          Свързване

          Номинално напрежение на акумулаторната батерия

          Номинален капацитет С20

          Зарядно напрежение

Захранване на външни устройства

   - Напрежение

   - Максимален ток (включително тока на контролируемите изходи и силовия контур)

Габаритни размери

Маса (без акумулатори)

 

 

 

 

 

 

 

 

500

60

 

125

двупроводна екранирана

200 mA

 

двупроводна

2 бр

потенциални

(25)V/1A

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125V AC; 3A/30V DC

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125V AC; 3A/30V DC

1 бр

безпотенциални, превключващи

3A/125V AC; 3A/30V DC

 

вграден звуков сигнализатор

светодиодна

течнокристален графичен дисплей, 320х240 точки, осветен

 

220/230V; 50Hz

 

оловни, гелообразен електролит

2 бр

последователно

2 х 12V

18 Ah

28,2V

 

(24±5)V

  1.  

493x464x110mm

10kg

 

 
 
 
Допълнителна информация:
 
Инструкция за работа на персонала
Cable_PC_ IFS 7002
Паспорт - редакция 4
 

Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай