Категории

Производители

Модул Разширение тип FD 4201


Цена:
87,98 лв с ДДС

UNIP012

Описание:
 

Общо описание

Модул FD 4201 разширява възможностите на пожароизвестителна централа FS4000.

Той позволява:

  1. -          Включване на централа FS4000 в система от дистанционен панел за управление  FS5200R и/или няколко отдалечени  централи FS4000, FS5100, FS5200, FS5200E;
  2. -          Управление на централата от дистанционен панел в рамките на  мрежа от отдалечени  централи;
  3. -          Управление на релеен изход за всяка линия, която се намира в състояние Пожар.

Модулът работи само с новата версия на централа FS4000 (централи с фабрични номера след 4000). Произвежда се в 4 варианта, отговарящи на номенклатурата от произвежданите централи FS4000, с 2, 4, 6 или 8 линии, съответно с 2, 4, 6 или 8 релейни изхода.

Интерфейс RS485 е неделима част от модула, и се предлага във всички варианти.

Модулът включва:

  1. -          Интерфейс RS485 за връзка с дистанционен панел за управление FS5200R;
  2. -          Безпотенциални релета за пожар (по едно към всяка линия на централа FS4000).

Комуникацията между централата и модул разширение FD 4201 се извършва по лентов кабел, свързващ централата и изделието. Модулът се захранва по лентовия кабел.

Технически характеристики

Релейни изходи за пожар

- тип

безпотенциални, превключващи

- електрически характеристики

3A/125VAC; 3A/30VDC

Интерфейс RS485

- мрежов адрес

фиксиран - съвпада с фабричния номер  на  централата

- скорост на обмен на данни

фиксирана – 9600 bits/s.

Работен температурен диапазон                          от минус 5оС до 40оС

Устойчивост на относителна влага                       до 93% при 40оС

Габаритни размери                                                   180 х 65 х 25 mm

Маса на изделието                                                     0,160 kg
 
 
Допълнителна информация:
 
Паспорт на FD4201
 

Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай