Категории

Производители

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ  ВНИМАТЕЛНО!

С изпращане на Вашата поръчка Вие декларирате, че: 

- сте запознат и приемате условията, описани по-долу:

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН OHRANITELNATEHNIKA.COM


Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ уреждат условията за покупко-продажби през електронния магазин OHRANITELNATEHNIKA.COM. Тези условия представляват договор за покупко-продажба между "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД и всяко физическо или юридическо лице, посетител на сайта и извършил заявка за покупка на СТОКИ чрез електронния магазин.

"КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД (наричана по-долу „Доставчик”), като създател и собственик на този интернет сайт www.ohranitelnatehnika.com ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквото и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрила на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.
 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С извършването на поръчка на СТОКИ от електронния магазин, всеки КЛИЕНТ на сайта се съгласява с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ и се задължава да ги спазва.
Търговско дружество "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД е регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 130065243.
Под СТОКИ се разбира предлаганите в електронния магазин продукти.
Под КЛИЕНТ се разбира всяко лице, посетител на електронния магазин OHRANITELNATEHNIKA.COM, което е извършило поръчка чрез натискане на бутона "Поръчка", наличен във виртуалната количка.
Под ДОСТАВЧИК се разбира "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД, в качеството му на предлагащ СТОКИТЕ в електронния магазин, както и изпълняващ поръчките касаещи тях.
Всички цени на СТОКИ в електронния магазин са крайни, посочени са в български лева и върху тях не се дължат допълнителни косвени данъци. Цените са за бройка или за определено количество СТОКИ (комплект), без включени разходи за доставка на СТОКИТЕ, освен когато е изрично упоменато. ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира наличността на поръчаните СТОКИ.
ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност и не приема рекламации за повредени СТОКИ в следствие на извършени корекции.
При липса на складова наличност от заявените СТОКИ, ДОСТАВЧИКЪТ, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ?.
ДОСТАВЧИКЪТ има право да променя цените в електронния магазин на предлаганите СТОКИ без предварително уведомяване. КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаните СТОКИ.
ДОСТАВЧИКЪТ не гарантира, че достъпът до електронния магазин ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет мрежата и др.
ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да не предоставя посочените от потребителите лични данни на трети лица.
ЗАЯВКИ НА ПОКУПКА НА СТОКИ В ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН OHRANITELNATEHNIKA.COM
С натискане на бутона "Поръчка", КЛИЕНТЪТ заявява, че се е запознал с настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, съгласен е с тях, приема ги и се задължава да ги спазва.
ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава на КЛИЕНТА приетата поръчка чрез e-mail съобщение или телефон в рамките на 24 часа след получаването ?.
Поръчка с некоректно, грешно или непълно посочени данни като адрес, телефонен номер и др. се счита за невалидна и няма да бъде изпълнена.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


В електронния магазин OHRANITELNATEHNIKA.COM КЛИЕНТЪТ заплаща поръчаните продукти по един от следните начини:

1)    По банков път

С избора на начин на плащане, по банков път КЛИЕНТЪТ изявява съгласие за извършване на авансово плащане на СТОКИТЕ по смисъла на чл. 53, ал.1 от Закона за защита на потребителите.

ДОСТАВКА

Заявените за покупка СТОКИ се доставят на посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка в срок до 5 (пет) работни дни. СТОКИТЕ се доставят подходящо опаковани съобразно вида им и транспорта за доставка.
СТОКИТЕ се предават на КЛИЕНТА или на трето лице, което приема и потвърждава получаването им от името на КЛИЕНТА като подписва придружаващите СТОКИТЕ документи. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на СТОКИТЕ в този срок, ДОСТАВЧИКЪТ се освобождава от задължението си да достави заявените за закупуване СТОКИ. КЛИЕНТЪТ може да потвърди желанието си да получи СТОКИТЕ и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Съгласно чл. 55, ал. (1) от ЗЗП, КЛИЕНТЪТ има право в срок от 7 работни дни от датата на получаване да върне СТОКИТЕ на ДОСТАВЧИКА. КЛИЕНТЪТ трябва да е съхранил СТОКИТЕ, да не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н трябва да са на стоката). Разходите свързани с връщането на СТОКИТЕ са за сметка на КЛИЕНТА.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратки от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По този начин КЕЙБЪЛ КОМ по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица, нито информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този сайт от други сайтове, но само според  условията на КЕЙБЪЛ КОМ. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителя

Съгласно ЗЗП ние от "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

1.       Името и адреса на "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД с ЕИК: 130065243, София, бул. Цариградско шосе, 7-ми КМ, ЗИТ-II корупс, ет.4, Офис 50

2.       Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт

3.       Цената на стоките е изписана С ВКЛЮЧЕНО ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.

4.       Стойността на транспортните разходи за доставка НЕ са включени в цената.

5.       Ние не налагаме никакви допълнителни стойности при използването на представените средства за комуникация с нас.

Права и задължения на потребителите

При извършване на заявка за покупка потребителите попълват следните данни - име, фамилия, град, пощенски код, точен адрес, телефон, електронна поща.

Потребителите подават вярна и достоверна информация, свързана с осигуряването на доставката на стоката и уведомяват незабавно "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД при невъзможност да получат стоката или при промени в предоставената информация. 

Потребителите незабавно уведомяват "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД за всеки нерегламентиран достъп до данните им, както и за всички действия, свързани с използване на потребителското им име и парола.

КЛИЕНТЪТ има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 14 календарни дни, считано от датата на получаване на стоката.  "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД възстановява сумата в срок не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.  

В срок от 14 дни след получаване на стоката, КЛИЕНТЪТ има право да я върне или замени, като са спазени следните условия:

- Запазен добър търговски вид; 
- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба;
- Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива;
- Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на КЛИЕНТА. 

Стандартен формуляр за право на отказ при онлайн покупки

 

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД: (1) поддържане на акаунта на Клиента/Потребителя/Купувача, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/Купувачи по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

Клиентът/Потребителят/Купувачът се съгласява да предостави на "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. Ohranitelnatehnika.com има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. "КЕЙБЪЛ КОМ" ЕООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

С предоставянето на свои данни на "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД (включително и-мейл) Клиентът/Потребителят/Купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД или трети лица, които са куриери, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Обръщаме специално внимание че "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД може да предоставя обобщена статистика за клиенти на дружеството, продажби, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайтовете ни и продажбите ни информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация. Съгласно тази политика, Вие ни давате право да предоставяме информация на:
Дружества, чийто Търговски представител сме
Договорни партньори и центрове за техническа поддръжка
Дружества, предоставящи ни услуги, като разработка на софтуер и уебсайтове, IT поддръжка, хостинг и други
Застрахователни компании
Компании, предоставящи гаранция на продукти
Куриерски компании
Компании, които ни помагат да анализираме поведението Ви и начина, по който взаимодействате с продуктите и услугите ни (Google, SurveyGizmo)
Компании, които могат да ни помогнат в разпространението на маркетингова и рекламна комуникация – пряко (имейли – MailChimp) или непряко (Google, Facebook, LinkedIn)
"КЕЙБЪЛ КОМ" ООД не предоставя информацията Ви на компании, за които не сме проверили, че спазват изискванията по новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). В случай, че имате подозрения за некоректни практики във вече споменатите компании, молим да ни сигнализирате, за да можем да извършим повторна проверка, на orders@ohranitelnatehnika.com.

Обръщаме специално внимание че "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД може да предоставя обобщена статистика за клиенти на дружеството, продажби, тенденциите в трафика, както и свързаните със сайтовете ни и продажбите ни информация на доверени трети страни, но тази статистика не включва лична информация. Съгласно тази политика, Вие ни давате право да предоставяме информация на:
Дружества, чийто Търговски представител сме
Договорни партньори и центрове за техническа поддръжка
Дружества, предоставящи ни услуги, като разработка на софтуер и уебсайтове, IT поддръжка, хостинг и други
Застрахователни компании
Компании, предоставящи гаранция на продукти
Куриерски компании
Компании, които ни помагат да анализираме поведението Ви и начина, по който взаимодействате с продуктите и услугите ни (Google, SurveyGizmo)
Компании, които могат да ни помогнат в разпространението на маркетингова и рекламна комуникация – пряко (имейли – MailChimp) или непряко (Google, Facebook, LinkedIn)
"КЕЙБЪЛ КОМ" ООД не предоставя информацията Ви на компании, за които не сме проверили, че спазват изискванията по новия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation). В случай, че имате подозрения за некоректни практики във вече споменатите компании, молим да ни сигнализирате, за да можем да извършим повторна проверка, на orders@ohranitelnatehnika.com.

Вие имате право на:
оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
достъп. Може да поискате "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД информация за това какви ваши лични данни и с каква цел обработваме и съхраняваме. "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД си запазва правото на налагане на административна такса в случай на прекомерен брой искания или подозрения за некоректна практика;
коригиране или попълване на личните Ви данни;
изтриване („правото да бъдеш забравен“). "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД ще се съобрази с желанието на потребителите си да бъдат забравени – да изтрием цялата съхранявана от нас неанонимизирана информация – когато:
личните данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събирани или обработвани;
няма друго правно основание за обработването на личните данни;
възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни (например, не желаете да получавате повече маркетингова комуникация от нас);
личните данни са съхранявани незаконосъобразно или трябва да бъдат изтрити с цел спазване на законодателство.
"КЕЙБЪЛ КОМ" ООД си запазва правото на отказ да изтрие лични данни, в случаите, в които е на лице основателна законова или друга причина за това.
ограничаване
получаване на информация. "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД ще направи всичко възможно да Ви уведоми за всички получатели, на които личните данни са били разкрити.
възражение. Може да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД.
Може да упражните всяко едно от горните права, като се свържете с нас на orders@ohranitelnatehnika.com. "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност, за да удостоверим съвпадение на лицето, което пожелае да упражни което и да било право.


ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

1. С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на сайта използва файлове с данни тип „бисквитки“(cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, за временно съхранение на информация относно действия на потребителя, негови предпочитания или друга активност при посещаването на даден уебсайт. Те се запазват на използвания от потребителя компютър или мобилно устройство за определен период от време в зависимост от вида си. Бисквитките спомагат за по-удобно използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта да въвеждат своите предпочитания всеки път, когато посещават сайта или преминават от една страница към друга. Бисквитките позволяват на уебсайта да функционира безпроблемно, да следи за нередности и да установява възможности за оптимизиране на начините, по който предоставя информация и общува с потребителите.

2. Сайтът може да използва една или няколко от следните видове бисквитки, в зависимост от тяхната степен на необходимост:

– Системно необходими бисквитки - Това са бисквитки, без които функционирането на сайта е невъзможно или се поставя под висок риск. Тук спадат бисквитки за навигиране в уебсайта, запазване на попълнената информация при преминаване между различните стъпки, както и при вход или регистрация. Системно необходими са, също така бисквитките, осигуряващи контрол върху сигурността на връзката и защитата от нежелани външни намеси. Този тип бисквитки, често се определят като временни или сесийни, тъй като се съхраняват временно и изчезват след затварянето на сесията на браузъра.

– Бисквитки за функционалност - Тази категория бисквитки служи за улесняване на потребителя при използване на уебсайта и съобразяване с индивидуални предпочитания на потребителя. Бисквитките за функционалност включват бисквитки за разпознаване на устройство, запазване на предпочитания относно език и размер на шрифта и други. Този тип бисквитки, могат да се съхраняват по-дълго време на устройството, те могат да бъдат използвани при повече от една сесия на браузъра и се наричат постоянни.

– Бисквитки на трети страни, за ефективност, анализи и реклама - Бисквитките за анализ служат за събирането на статистическа информация, въз основа на която могат да се направят общи заключения и препоръки за ефективността на сайта с оглед целите на потребителите, както и с оглед на маркетингови и рекламни цели. Такива статистики включват брой потребители на страница, най-посещавани страници, източници на посещението, време, прекарано на страницата, възникнали грешки и други. Тези бисквитки позволяват да се събира анонимна информация за начина, по който потребителите навигират в уебсайта и затрудненията, които могат да изпитват. За по-добра прецизност, сайтът използва утвърдените аналитичните инструменти на Google Analytics и Core Metrics.


3. ohranitelnatehnika.com използва „бисквитки“ на Google Анализ, които са аналитични „бисквитки“. Благодарение на тях събираме анонимна информация за това как посетителите използват уебсайта ни. Те ни предоставят информация за времето и продължителността на ползване на уебсайта ни, както и за начина, по който посетителите навигират в него. Информацията е анонимна и не съдържа никакви лични данни. ohranitelnatehnika.com използва „бисквитки“ чрез платформата на Google Анализ и за събиране на демографски и базирани на интереси статистически данни, като отчетите (отчетите за ефективността по демографски признак и интереси) са обобщени и не идентифицират индивидуалния потребител.

4. Информацията, събрана от „бисквитки“ на Google Анализ на нашия уебсайт се прехвърля и съхранява в сървъри на Google в съответствие с политиката за поверителност на Google. За повече информация относно Google Анализ, моля кликнете върху следния линк(моля, имайте предвид, че това ще Ви отведе на друга страница, различна от уебсайта на ohranitelnatehnika.com).

5. Като потребител имате възможност да контролирате използваните бисквитки, да изтривате запазените на Вашето устройство бисквитки, и да деактивирате употребата на бисквитки занапред. Подробни инструкции за различните браузъри и операционни системи можете да откриете на адрес http://www.aboutcookies.org/. Имайте предвид, че блокирането на бисквитки ще се отрази на начина, по който работи уебсайтът, като може да доведе до нарушено функциониране на сайта.


 

Настоящите УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ са в сила от 01.04.2021 г. "КЕЙБЪЛ КОМ" ООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта. Промените в УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ не засягат отношенията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА, възникнали във връзка с валидно подадени преди промените заявки за покупка на СТОКИ.

 


Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай