Категории

Производители

Адресно входно-изходно устройство FD7203 - 10 вх. / 16 изх.


Цена:
353,81 лв с ДДС

UNIP040

Описание:
 

Входно-изходното устройство FD7203 - 10 входа / 16 изхода  е предназначено за изработване и подаване на електрически сигнал към различни устройства (асансьорни врати, вентилатори и др.) при настъпване на събития и обработка на външни въздействия, характерни за възникнал пожар или други събития. Изделието е съвместимо с адресируеми пожароизвестителни централи IFS7002, като допълва възможностите на адресните системи от серия IFS7000.

 

Технически характеристики

Адресен контур:

          - захранващо напрежение

          - консумиран ток в покой

          - консумиран ток в задействано състояние

Силов контур:

          - захранващо напрежение

          - консумиран ток в покой

          - консумиран ток в задействано състояние

Входове:

   • Галванично разделени, програмируеми

          - напрежение

   • Контролируеми входове, програмируеми

          - максимално съпротивление на шлейфа

          - състояние късо съединение

          - задействано състояние

          - състояние покой

          - състояние прекусване

          - краен елемент

Изходи:

   • Релейни с програмируеми функции

          - тип

 

          - електрически характеристики

   • Контролируеми с програмируеми функции

          - тип

          - електрически характеристики

          - максимален ток при задействане

          - краен елемент

   • Отворен колектор с програмируеми функции

          - максимално напрежение на изхода

          - максимален ток при задействане

Работен температурен диапазон

Устойчивост на относителна влага (без конденз)

Габаритни размери

Тегло

 

(15÷30)V DC

< 350µA

(3±1)mA

 

(12÷30)V DC

< 35mA

up 1A

10 бр

8 бр

(5÷30)V DC

2 бр

100 Ω

             R вход < 0,5kΩ

0,6kΩ < R вход < 1,4kΩ

1,5kΩ < R вход < 4,8kΩ

4,8kΩ < R вход

3,6kΩ

16 бр

3 бр

безпотенциални, превключващи с програмируеми функции

30V DC/1A; 125VAC/0,5A

2 бр

потенциални

(12÷30)V DC

150 mA

1,0 kΩ

11 бр

30V DC

35 mA

от минус 5°С до 40°С

≤95%

(313х218х85) mm

1.170 kg

 
 
Допълнителна информация:
 
Паспорт - редакция 5
 

Количка  

Няма продукти

0,00 лв Доставка
0,00 лв Общо

Количка Поръчай